Leon.S.kennady โพสต์ 2010-6-1 09:08:26

atripza01 โพสต์ 2010-6-3 11:59:23

โหลดไงครับ
=w= โหลดบ่เป็น
ช่วยบอกวิธีโหลดด้วยขอบคุณครับ

็HiBaRiKyoYa โพสต์ 2010-8-22 22:35:42

แก้ไขล่าสุดโดย ็HiBaRiKyoYa เมื่อ 2010-8-22 22:38

แก้ไขล่าสุดโดย ็HiBaRiKyoYa เมื่อ 2010-8-22 22:37

แก้ไขล่าสุดโดย ็HiBaRiKyoYa เมื่อ 2010-8-22 22:36

โหลดไงครับ
=w= โหลดบ่เป็น
ช่วยบอกวิธีโหลดด้วยขอบคุณครับ


ขั้นตอนการเข้าไปโหลด
ขออธิบายเป็นไฟล์รูปจะง่ายกว่านะ
http://image.ohozaa.com/i9/vug38.jpg http://image.ohozaa.com/in/lt5m9.jpg http://image.ohozaa.com/ic/18n10.jpg http://image.ohozaa.com/i3/yio11.jpg
หน้า: [1]
ดูในรูปแบบกติ: My Mean Sister